BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET

CIRED

13. savjetovanje - BH K CIGRÉ

 
 


Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - BH K CIGRÉ organizuje 13. savjetovanje, koje će se održati u Neumu od 17. do 21. septembra/rujna 2017. godine

Prilozi:
1. PRVI POZIV 13 Savjetovanje.pdf
2. Prijava referata 13 Savjetovanje.doc