BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET

CIRED

Stručna savjetovanja BH K CIGRE.

Neum, 04. do 08. oktobar/listopad 2015. godine

Neum, septembar 2013.

140 rada, 324 autora i koautora, 410 učesnika

Sarajevo, septembar 2011.

114 rada, 267 autora i koautora, 420 učesnika

Neum, septembar/oktobar 2009.

114 rada, 196 autora i koautora, 330 učesnika

Neum, oktobar 2007.

123 rada, 254 autora i koautora, 360 učesnika

Neum, septembar 2005.

121 rad, 216 autora i koautora, 327 učesnika

Neum, septembar 2003.

136 radova, 236 autora i koautora, 285 učesnika

Neum, septembar 2001

142 rada, 226 autora i koautora, 305 učesnika

Neum, septembar 1999.

106 radova, 158 autora i koautora, 310 učesnika

Cazin, septembar 1997

94 rada, 149 autora i koautora, 264 učesnika

Tuzla, septembar 1995

86 radova, 110 autora i koautora, 229 učesnika

Sarajevo, septembar 1993

65 radova, 80 autora i koautora, 150 učesnika