BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET

CIRED

ČLANOVI BH K CIGRÉ U STUDIJSKIM KOMITETIMA MEĐUNARODNE CIGRÉ

A3 Visokonaponska oprema MURATOVIĆ Mahir Observer 2016
B3 Postrojenja KOKORUŠ Mario Observer 2016
C4 Tehnička svojstva sistema Zijad Bajramović Observer  2014
C6 Distributivni sistemi i male elektrane BAGO Drago Observer 2014
D2 Informacijski sistemi i telekomunikacije ČAUŠEVIĆ Amela Observer 2012
  Ukupno = 5
  Observer = 5